Какво предизвиква появата на влага във вашия дом?

Под понятието микроклимат разбираме факторите влага, температура, осветеност, микрофауна и микрофлора, които оказват директно или косвено влияние върху човешкия организъм.

Микроклиматът в пространствата, където работим, спим, ядем и прекарваме повечето време, има точно толкова голямо значение върху здравето ни, колкото водата и храната, която консумираме. Неговото въздействие върху човешкия организъм може да се забелязва трудно в някои моменти, затова и не му отдаваме нужното внимание.

Какво представлява микроклиматът?

Под понятието микроклимат разбираме факторите влага, температура, осветеност, микрофауна и микрофлора, които оказват директно или косвено влияние върху човешкия организъм. За да си осигурим оптимално здравословно състояние, то ние се грижим за комфорта у дома. И ако лесно можем да контролираме желаната температура, то при някои фактори като влагата и замърсения въздух можем да срещнем затруднения в регулацията.

Микроклиматът във всяка стая пряко зависи от наличието на влага. 50% от населението в България живее в къщи според Евростат. При тях основният проблем относно влагата е на приземните етажи. В много от случаите тя избива през основата на стените, като това създава среда за развитието на мухъл. Но това не е единственият проблем, който настъпва заедно с влагата. Тя създава благоприятна среда за развитието на бактериите, вирусите, гризачите, хлебарките, различните видове плесени и гъби, които се наместват в дома ни.

Водата се просмуква вътре в случаи на недобра хидроизолация на външните стени, натрупана камара със сняг навън, събиране на дъждовна вода в основата на къщата или др. Ситуацията се влошава, ако тя нахлуе в дома за дълготраен период от време, защото тогава цялата дървесина от мебели и дюшеме до дограма, ще започне да загнива. От друга страна, гниещата дървесина привлича термитите. Те не оказват влияние върху качеството на въздуха, но са още един проблем, изискващ решение. В този случай обикновено се прилага третиране чрез пестициди, но това би означавало да се изложим доброволно на токсини.

Вредителите, които обичат влагата

Акарите представляват малки паякообразни насекоми, които се населват и размножават върху платнените повърхности – чаршафи, дрехи, възглавници, чорапи, матраци, обувки, килими, домашен прах и др. Те са натурални алергени, което означава, че предизвикват алергични реакции у хората. Тези буболечки са микроскопични и невидими с просто око, но всъщност могат да доведат до сериозни респираторни заболявания като астма и ринит. Акарите представлява особена опасност за децата, които са по-склонни към развиване на алергии от всякакъв тип, от възрастните.

Праховият кърлеж консумира всякакви органични вещества, но обикновено обича да се храни с кожа. Тъй като леглата ни са покрити с малки парченца олющена кожа, то акарите най-често се населват там. Праховият кърлеж предпочита средна влажност между 45-50%, но колкото повече влага има в помещенията, толкова по-бързо се развива и расте.

Не е трудно да се досетите сами, че акарите са устойчив вид и единственият начин да се избавим от тях е като понижим влагата в помещенията. Тя е основният причинител за появата на акари, тъй като е невъзможно да бъдат уморени от глад. Ако се опитаме да ги убием с препарати, химикали или пране на висока температура, то ние само елиминираме част от тях, а не цялата им колония.

Плесента у дома представляват гъбички, носещи се свободно във въздуха. Те могат да се срещнат във всяко едно помещение, като в това число влизат и стаите, в които няма особена влага. Съществуват стотици видове плесен и ако само някои се смятат за опасни за човека, то има и такива, които могат да представляват сериозна опасност. Единственото изискване, необходимо за размножаването и развитието на гъбичките, е влагата. Ако те се намират в суха среда, то те ще умрат и няма да представляват заплаха.

Ако обаче се нанесат върху влажна повърхност, то това означава, че ще се заселят и ще създадат колония. Тяхната храна включва мазнини, протеини и въглехидрати, което означава, че всичко с органичен произход е подходящ обяд за гъбичките. За да си набавят храна, те я я колонизират или се загнездяват в определена ниша и чакат сама да дойде под формата на прахови частици. Върху домашния прах се залавят микроскопични органични молекули, които при попадане върху плесента, биват декомпозирани от нея.

Сходно с акарите, гъбичките не могат да бъдат елиминирани чрез глад, тъй като няма как тяхната храна да бъде ограничена. Също така няма как да ги лишим от благоприятни условия, тъй като те виреят най-добре при градуси от 10 до 35. Могат обаче да се проследяват и контролират нивата на влага.

Плесента и гъбичките изпускат алергени и токсини, които пряко дразнят кожата и дихателната система, но същевременно са и сред основните причинители на бързото загниване на дървесината. Гъбичките, които в най-голяма степен допринасят за гниенето на дървесината, се намират в регионите с умерен климат. Най-голям брой от тези видове се среща в Япония и Европа. Те растат и се развиват с бързи темпове, което е сериозна заплаха за повечето сгради в България. В нашата страна покривните конструкции се създават главно от дървени скелета. Също така в много от къщите се среща т.нар. гредоред. Гъбичките и влагата могат да превърнат всеки под и покрив в потенциална опасност, затова е важно да предотвратим появата им навреме.

Бактериите са едноклетъчни организми, които могат да бъдат условно поделени на две групи – безопасни и опасни за човека. Основните причинители на бактерии в домовете ни са въздухът отвън, растящите бактерии в помещенията и хората. Тези, които се развиват и идват отвън, са сравнително безопасни. Тези, които растат и се размножават вътре обаче, се приемат като рискови. Точно като гореспоменатите плесени и акари, бактериите имат нужда от голямо количество влага, за да се заселят трайно в съответните помещения.

Всички изброени досега микроорганизми отделят ендо и микотоксини, както и алергени, които в определен момент влияят върху обитателите на къщата или апартамента. Според доклад от Световната здравна организация, това може да доведе до зачестяване и влошаване на астматичните пристъпи у децата и възрастните, както и появата на инфекции на дихателните пътища, кашлица, затруднено дишане или хрипове.

Shape