Монтаж

Въздушните слънчеви колектори KocainAir се нуждаят от пряка слънчева светлина, за да функционират и да бъдат ефективни. Поради тази причина е необходимо да се монтират на стени с югоизточно, южно или югозападно изложение.

монтаж на слънчеви колектори KocanAir

Въздушните слънчеви колектори KocainAir се нуждаят от пряка слънчева светлина, за да функционират и да бъдат ефективни. Поради тази причина е необходимо да се монтират на стени с югоизточно, южно или югозападно изложение.

При монтаж на слънчеви колектори трябва да се съблюдава дали колекторът ще бъде огряван непрекъснато от слънчева светлина. Ако в съседство има сгради, навеси, стълбове, дървета или нещо друго, което препречва пряката слънчева светлина това може да доведе до намаляване КПД на колектора или до пълното му спиране.

Препоръчваме монтажът на стена, тъй като при него ефективността на въздушния колектор е най-висока, а същевременно топлинните загуби са най-ниски, защото затопленият от колектора въздух влиза директно в помещението през отвор в стената. 

Възможни са и монтажи на покрив или парапет, като при тях също важи правилото, че колекторът трябва да бъде огряван от пряка слънчева светлина. При монтажите на покрив има две основни ограничения, произтичащи от разстоянието от колектора до помещението, което трябва да се отоплява.

монтаж на колектори
монтаж на слънчеви колектори

Когато разстоянието от колектора до помещението е над 2 (два) метра, е наложително монтирането на вентилатор, който работи към електрическата мрежа на 220 V. Причината за това е, че фабричният вентилатор, захранван от фотоволтаичния панел на колектора не е достатъчно мощен, за да преодолее такова разстояние във вертикал.

В такива случаи максималното разстояние във вертикал от покрива, където е монтиран въздушния колектор, до помещението, което ще се отоплява, може да достигне до 8 (осем) метра. 

*При монтаж на слънчеви колектори на покрив се доплаща стойка за монтаж покрив, която не влиза в цената на колектора.

монтаж на колектор