Как се извършва монтаж на въздушни колектори

Първоначално вариантите за монтаж са две – директно върху стената или върху покрива. Ключовото правилно е да се подбере такова място, което получава светлина през целия ден. Необходимо е то да бъде ориентирано в посока югоизток, югозапад или чист юг, както и да не се засенчва от растителност или съседни сгради.

Ако за първи път се сблъсквате с понятието въздушни слънчеви колектори, то следните три материала ще ви спомогнат значително в ориентацията: „Въпроси и отговори за слънчевите колектори – част 1“; „Въпроси и отговори за слънчевите колектори – част 2“; „Как започна историята на въздушния колектор KocanAir?”.

Ако пък вече разполагате с информация относно въздушните колектори, то следната публикация ще е свързана с възможностите за монтаж, техните недостатъци и предимства. Първо обаче да отбележим основния фокус на нашето внимание – преди да монтираме въздушните колектори, трябва да изберем място, което е достатъчно огрявано от слънцето.

Първоначално вариантите за монтаж са двa – директно върху стената или върху покрива. Ключовото правилно е да се подбере такова място, което получава светлина през целия ден. Необходимо е то да бъде ориентирано в посока югоизток, югозапад или чист юг, както и да не се засенчва от растителност или съседни сгради.

Монтиране върху стена

Монтажът върху стена е най-предпочитаният вариант за нас, поради няколко причини. Първо, по този начин затопленият въздух влиза директно в стаята. Колекторът се монтира на външната стена чрез дюбели, а в самата стена се прави дупка посредством боркорона. В тази дупка се поставя алуминиев въздуховод, който завършва с розетка от вътрешната страна на стената, чрез което може да се контролира количеството въздух, който да влезе, или пък да се затвори изцяло.

Слага се фабричен шумоизолатор във въздуховода, който допринася за намаляването на шума при работещ колектор. Препоръчва се отворът за преминаване на затопления въздух да бъде в максимална близост до пода на помещението. По този начин се подобрява естествено циркулирането на въздуха в стаите, тъй като по-лекият топъл въздух се изкачва до тавана. Горе той измества студеният въздух, който от своя страна се затопля чрез струята от колектора.

Привилегията на този вид монтаж е, че не се похабява никакво количество топлинна енергия. При него се използва най-късия възможен път за преминаване на топлия въздух. Монтажът върху стена премахва необходимостта от наличие на дълги въздуховоди или по-мощен вентилатор, което гарантира максимална ефективност.

Винаги се препоръчва стенният монтаж, когато има възможността за избор между двата варианта.

Монтиране върху покрива

При невъзможност от осъществяване на стенен монтаж, се преминава към монтиране на колектора на покрива на сградата. В съответствие с наклона на покрива, се изгражда стойката, необходима за монтирането на колектора. С помощта на въздуховоди се пренасочва посоката на топлия въздух към помещенията.

Монтажът върху покрива доста редуцира КПД-то на въздушния слънчев колектор. От една страна, причината за това е по-дългото изминато разстояние на въздуха от колектора към помещенията. Независимо от възможността да се използват по-мощни вентилатори, то отново се губи топлина.

Този вид монтаж е препоръчителен за производствени или складове помещения, когато няма как да се осъществи монтаж върху стена. Монтирането върху покрив е подходящо, когато помещението за затопляне е не повече от 10 метра под въздушния колектор. Предимството при този вид монтаж е, че е възможно да се използва цялата площ на покрива, като така се компенсира загубата на топлина вследствие на по-дългите въздуховоди.

Защо той не е препоръчителен при многоетажни жилищни сгради или блокове? Защото, ако над вашето жилище има няколко етажа, то тогава въздуховодите няма как да преминат. Винаги има естествено и вариант, в който те да се прекарат от външната част на сградата, но тогава загубата на топлина ще бъде още по-значителна и монтажът на самия колектор става безсмислен – плащате за нещо, което няма да ви донесе ефективност.

Shape